Årsregnskaber

Driftsregnskab 2022

                                                                                                                CVR: 34784043

01.01     til    31-12    2022


                                                                                                    Udgifter                      Indtægter

Kontingent og anden indtægter

Kontingent indeværende år                                                                                             24.875,00


Administrationsudgifter

Administration                                                  6.614,30

Opmærksomheder                                             300,00

Mødeudgifter                                                   1.096,30

Generalforsamling                                         12.024,23

Dialogmøde                                                     4.831,90

Tilmeldings-/informationsmøder rejser               591,00

Bankgebyr                                                          745,78

Bankrenter                                                           19,90

Medlemskontingent El-Værket                           350,00

Medlemskontingent Kulturrådet                          200,00

                                                                                                     26.773,41


Klubblade

Porto                                                                1.383,00

Kuverter                                                              806,25

Trykning af blade                                             1.839,50                 

                                                                                                      4.028,75

Hjemmesiden

Abbonment hjemmesiden

IT domæne                                                          68,75

                                                                                                          68,75


Udgifter i alt                                                                                                                        30.870,91


Resutat pr. 31-12-2022                                                                                                     -5.995,91

 

 

                                  Balance for Frederikssund Seniorrejseklub

 

                                                 pr. 31. december 2022


Aktiver                                                Note

 

Likvide midler:

 

Driftkontoen                                                                                                       781,89

Reservekontoen                                                                                            57.593,26

 

 Rejsekonti i AL-Bank for 2022                1                                                      3.698,93

  

                                                                             Aktiver i alt                       62.074,08                                              

 

Passiver                                              Note

 

Formune drift primo                                                    6.777,80

Underskud overført                                                    -5.995,91

Formue ultimo                                                                                                      781,89

   

Formue Reserve konto - primo                                  57.593,26

Overført overskud på rejser i 2022

Formue ultimo                                                                                                    57.593,26

 Formue rejsekonti 2022                       1                                                             3.698,93

 

                                                                             Passiver i alt                       62.074,08


 

Note 1 - rejsekonti

 

Barlik                                       1.000,00

Cataloinen                                 800,00

Liselund                                  1.800,00

Alperne                                      100,00

Estepona                                      -1,07

                                               3.698,93

 

 

Der har været revision på regnskab ved stikprøve kontrol af bilag og likvidee formuede er konstateret

 

Frederikssund, d.                /                2023

 

 

                        revisor Per Søgaard                                   revisor  Per Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak Venlig hilsen Bo...

23.08 | 12:51

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben. Med venlig hilsen Hanne

02.08 | 21:09

Jeg ønsker at blive medlem af klubben

08.02 | 17:44

Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på...