Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på...

Årsregnskaber

08.02 | 17:44

Driftsregnskab 2023CVR: 3478404301.01     til    31-12    2023

Kontingent og anden indtægter                                                Udgifter                      Indtægter

Kontingent indeværendeår                                                                                                26.700,00


Administrationsudgifter:

Administration                                              4.731,50

OpmærksomhederMødeudgifter                  3.386,17

Generalforsamling                                        8.871,20

Dialogmøde                                                  2.819,55

Tilmeldings-/informationsmøder rejser         1.518,60

Bankgebyr                                                       526,00

Medlems kontingent El-Værket                       350,00

Medlemskontingent Kulturrådet                      200,00

Nets                                                                 208,75                  22.611,78   


Klubbladet

Porto                                                             1.575,00

Kuverter og Labels

Trykning af blade                                           3.433,75                  5.008,75

                                                                                  

Hjemmesiden

Abbonment hjemmesiden

IT domæne                                                        68,75                       68,75


Renter

Renteindtægter-                                                37,88

Renteudgifter Bank                                            -1,08                      -38,96


Udgifter i alt                                                                                                                 27.650,32


Resutat pr. 31-12  2023                                                                                                 -950,32

                               


Balance for Frederikssund Seniorrejseklub       

      31. december 2023        CVR: 34788043 


Aktiver                                                Note

Likvide midler:

Driftskontoen                                                                              9.831,68

Reservekontoen                                                                      50.,243,16                  60.074,84                                                                                              

Rejsekonti I Al-Bank for 2024                                                                                        4.100,96 


Aktiver i alt                                                                                                                 64.175,80


Passiver                                              

Formue Drift konto -primo                                                                781,89

underkud driften                                                                             - 950,21

overført fra reservekonto                                                             10.000,00                    9.831,68

Formue  uItimo                                                                                                             


Formue Reservekonto - primo                                                     57.625,52

overført til driften                                                                        -10.000,00

Overskud rejser 2023                               1                                   2.617,64           

Formue ultimo                                                                                                                50.243,16


Formue rejsekonti 2024                            2                                                                     4.100,96  

  

Passiver i alt                                                                                                                   64.175,80


Note 1 Overskud rejser 2023

Catalonien                                     441,00

Barlinik                                          535,00

Krydstogt                                      480,00

Højskole Liselund                           81,00

Alperne                                         300,00

Estepone                                       780,64                                  2.617,64


Note 2 - rejsekonti for 2024

Marielyst Højskole                      2.300,65

Holland                                           600,11

Grækenland                                1.100,20

Syd England                                   100,01                                 4.100,96
Der har været revision på regnskab ved stikprøve kontrol af bilag og den likvide formue konstateret.Frederikssund, d.            16    /   11             2024      

      

revisor Per Søgaard  og revisor  Per Hansen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Driftsregnskab 2022

                                                                                                                CVR: 34784043

01.01     til    31-12    2022


                                                                                                    Udgifter                      Indtægter

Kontingent og anden indtægter

Kontingent indeværende år                                                                                             24.875,00


Administrationsudgifter

Administration                                                  6.614,30

Opmærksomheder                                             300,00

Mødeudgifter                                                   1.096,30

Generalforsamling                                         12.024,23

Dialogmøde                                                     4.831,90

Tilmeldings-/informationsmøder rejser               591,00

Bankgebyr                                                          745,78

Bankrenter                                                           19,90

Medlemskontingent El-Værket                           350,00

Medlemskontingent Kulturrådet                          200,00

                                                                                                     26.773,41


Klubblade

Porto                                                                1.383,00

Kuverter                                                              806,25

Trykning af blade                                             1.839,50                 

                                                                                                      4.028,75

Hjemmesiden

Abbonment hjemmesiden

IT domæne                                                          68,75

                                                                                                          68,75


Udgifter i alt                                                                                                                        30.870,91


Resutat pr. 31-12-2022                                                                                                     -5.995,91

 

 

                                  Balance for Frederikssund Seniorrejseklub

 

                                                 pr. 31. december 2022


Aktiver                                                Note

 

Likvide midler:

 

Driftkontoen                                                                                                       781,89

Reservekontoen                                                                                            57.593,26

 

 Rejsekonti i AL-Bank for 2022                1                                                      3.698,93

  

                                                                             Aktiver i alt                       62.074,08                                              

 

Passiver                                              Note

 

Formune drift primo                                                    6.777,80

Underskud overført                                                    -5.995,91

Formue ultimo                                                                                                      781,89

   

Formue Reserve konto - primo                                  57.593,26

Overført overskud på rejser i 2022

Formue ultimo                                                                                                    57.593,26

 Formue rejsekonti 2022                       1                                                             3.698,93

 

                                                                             Passiver i alt                       62.074,08


 

Note 1 - rejsekonti

 

Barlik                                       1.000,00

Cataloinen                                 800,00

Liselund                                  1.800,00

Alperne                                      100,00

Estepona                                      -1,07

                                               3.698,93

 

 

Der har været revision på regnskab ved stikprøve kontrol af bilag og likvidee formuede er konstateret

 

Frederikssund, d.                /                2023

 

 

                        revisor Per Søgaard                                   revisor  Per Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak Venlig hilsen Bo...

23.08 | 12:51

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben. Med venlig hilsen Hanne

02.08 | 21:09

Jeg ønsker at blive medlem af klubben