Dialogmøde


Dialogmøde i rejseklubben 24.11.2023

 

Velkommen til de 83 nye som gamle af vores 193 medlemmer, som har tilmeldt sig dette års dialogmøde, hvor bestyrelsen vil præsentere vores forslag til rejser i 2024.

 

Vi starter med lidt information om de i 2023 afviklede rejser.

 

Derefter præsenteres rejseforslagene for 2024 og når vi er færdige med det, serveres kaffe/the og 1 stk. wienerbrød til hver.

Imens I drikker og spiser, kan I udfylde afkrydsningsskemaet og tale med de rejseansvarlige i bestyrelsen såfremt I skulle have behov for yderligere informationer om de enkelte rejser.

 

Når I går hjem, må I gerne stille kopper og tallerkner op for enden af hvert bord, så det er nemt for os at rydde af bagefter.

Ligeledes bedes I lægge afkrydsningsskemaerne på bordene. Så vil Gerd samle dem sammen til videre bearbejdning.

 

Nogen spørgsmål, før vi går i gang?

 

2022

I 2022 udbød vi 7 rejser. 6 gennemførtes med 212 deltagere. Rejsen til Viborg måtte som den eneste aflyses på grund af ringe tilslutning.

 

2023

Helt anderledes så det ud i 2023. Vi udbød 9 rejser. 4 måtte aflyses. 5 rejser gennemførtes med i alt 68 deltagere.

 

Vi har prøvet at finde ud af, hvorfor interessen for rejserne i 2023 var så ringe, men har ikke kunnet finde nogen entydig forklaring.

 

Lapland – vi vidste godt, at det ikke ville blive en ”sællert”, men håbede, at turen ville appellere til de mere eventyrlystne af vores medlemmer. Desværre var interessen meget ringe og turen aflystes derfor.

 

Herregårdsferie i ro og mag. Lidt ældre og dårligt gående havde efterlyst en mindre strabadserende  tur, men det var tilsyneladende ikke en herregårdsferie på Fyn, de ville have, kunne vi se på den ringe interesse efter dialogmødet. Hvad det så er man efterlyser, har vi ikke kunnet få svar på.

 

Stockholm. Pæn interesse efter dialogmødet. 30 medlemmer havde ønsket at høre mere, men turen endte med at blive for dyr efter manges smag, så også denne tur måtte aflyses.

 

Toppen af Alperne – turen blev aflyst af rejseselskabet pga. for få deltagere.

 

Tilbage står Forårsturen til Catalonien, Barlinek i Polen, Krydstogt med Fulton i det sydfynske øhav, Liselund højskole og Estepona i Sydspanien.

 

Kun højskolen ville være blevet gennemført, hvis vi havde holdt os til vores uskrevne regel om kun at gennemføre rejser med mindst 16 deltagere.

 

Vi kunne være blevet flere på turen med Fulton, hvis vi havde kunnet kaffe flere enkeltværelser. Det er desværre et tilbagevendende problem med de enkeltværelser. De er for få og for dyre.

 

Til Estepona var tilmeldt 21, men sygdom og andre årsager gjorde, at vi endte med kun at være 11, der tog afsted.

 

Heldigvis har alle deltagerne på de gennemførte rejser udtrykt stor tilfredshed med turene, men fra bestyrelsens side må vi sige, at hvis der efter dette dialogmøde er lige så ringe interesse for vores rejseforslag, så må vi nok sige stop. Der er for meget arbejde med for ringe udbytte.

 

Vi har i bestyrelsen indgående drøftet, hvad vi kunne gøre og er kommet frem til 2 løsninger:

 

  • Enten kan generalforsamlingen i 2024 vælge nogle visionære, initiativrige bestyrelsesmedlemmer, som har lyst til at køre rejseklubben videre
  • Eller også må vi nok sige tak for 20 dejlige år med mange spændende rejser og mange nye bekendtskaber, men vi må konstatere, at tiden er løbet fra en rejseklub som vores.

 

Tænk over det og kontakt gerne et medlem af bestyrelsen, hvis I har ideer til, hvordan vi kan redde vores dejlige rejseklub.

 

Men nu til bestyrelsens forslag til næste års rejser. Det begynder desværre ikke så godt for vi må starte med at konstatere, at det ønske, vi har fået fra flere medlemmer om en endagestur  altså ikke skulle være en juletur til Nyvang. Turen er aflyst på grund af meget ringe interesse.

 

Der er herefter 7 rejser tilbage på programmet og de vil blive præsenteret af den rejseansvarlige i den rækkefølge, der fremgår i bladet.

 

23.11.2023

Vibeke Davids

 

 

 

 Medlemmerne inviteres herved til det årlige dialogmøde om næste års rejser 

fredag den 24. november 2023 kl. 13,00 i Elværket i Frederikssund.

 

Der er lagt følgende program for mødet:

  1. Velkomst ved bestyrelsen:

- kort om dagens program.

- praktiske oplysninger.

  1. Information om afviklede rejser i 2023.
  2. Gennemgang af bestyrelsens forslag til rejser i 2024.
  3. Afkrydsningsskemaet.

 

På dialogmødet vil der blive serveret kaffe/te og kringle.

Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet til Vibeke Davids enten pr. telefon på 2534 4045 eller på e-mail vibeke.davids@gmail.com senest den 17. november.

Husk at oplyse dit medlemsnummer. Nummeret kan du se på forsiden af kuverten til dette brev.

Vær opmærksom på, at dørene først åbnes en halv time før mødets begyndelse.

OBS: Kun de tilmeldte medlemmer kan forvente at få adgang.


                                                                                                           opdateret d. 7. november 2024 


                                                                                                                    

 

 

Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak Venlig hilsen Bo...

23.08 | 12:51

02.08 | 21:09

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben. Med venlig hilsen Hanne

Jeg ønsker at blive medlem af klubben

08.02 | 17:44

Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på...